branding post

מיתוג

Posted

מיתוג מדוע בעצם צריך אותו? כל בעל עסק בין אם הוא קטן או גדול, יודע שלעסק חייבת להיות זהות משלו ומה שנדרש כדי להמחיש את אותה זהות הוא הלוגו, סמל החברה או העסק. מיתוג חברות, מוצרים או שירותים הינו תהליך בו המיתוג כולל הגדרה ברורה בקשר בין החברה, למוצרי החברה או השירותים אותם היא מספקת […]